اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

پیروکسیکام

Piroxicam

اسپوندیلیت انکیلوزان، اسئوآرتریت، آرتریت روماتوئید (RA) دردهای حاد عضلانی اسکلتی آرتریت مزمن نوجوانی (JRA) حمله حاد نقرس

اشکال دارویی پیروکسیکام

Cap : 10 mg Top . gel : 0.5% w/w Inj : 20 mg/ml Supp : 20 mg

مصرف در دوران حاملگی پیروکسیکام

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی پیروکسیکام

به مقدار کمی در شیر ترشح می شود. بهتر است با احتیاط در شیردهی تجویز شود.

مکانیزم اثر پیروکسیکام

جذب: به خوبی از طریق GI جذب می شود. دفع: بیشتر از راه ادرار و به مقدار کمی از راه مدفوع دفع می شود. مکانیسم اثر: اثر این دارو مهار سنتز پروستاگلندین و مهار تجمع پلاکتی است. نیمه عمر: نیمه عمر پلاسمایی طولانی حدود 50 ساعت دارد.

موارد منع مصرف پیروکسیکام

تسکین درد و کاهش تب

نکات پزشکی پیروکسیکام

مصرف دارو با غذا موجب کاهش عوارض گوارشی می شود.

شرایط نگهداری پیروکسیکام

در دمای پایین تر از 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور و در پوشش بسته نگهداری شود.

اشکال دارویی پیروکسیکام

ژل پیروکسیکام دی پی 0.5%

آمپول روکسیکام 20 میلی گرم 1 میل لیتر

آمپول آلپکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر

آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر

کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم

ژل پیروکسیکام-ناژو 60 گرم

ژل پیروکسیکام-بهسا 0.5%

شیاف پیروکسیکام-بهوزان 20 میلی گرم

آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر

ژل روماکام 0.5%

ژل پیروکسیکام-حکیم 0.5% 60 گرم

ژل رازوپیروکسیکام 0.5% 60 گرم

کپسول رازوپیروکسیکام 10 میلی گرم

ژل پیروکسیکام سبحان 0.5% 60 گرم

کپسول پیروکسیکام-عبیدی 10 میلی گرم

ژل پیروکسیکام-فارما 60 گرم

ژل روکامیکس 0.5%

آمپول روکامیکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر

ژل پیروکسیکام مدیفارم 0.5% 60 گرم

PIROXICAM DP 0.5% GEL

ROXICAM 20MG 1ML AMP

ALPEX 20MG/1ML AMP

LOPIROX 20MG/1ML AMP

PIROXICAM-EXIR 10MG CAP

PIROXICAM-NAJO 60G GEL

PIROXICAM-BEHSA 0.5% GEL

PIROXICAM-BEHVAZAN 20MG SUPP

ROMACAM 20MG/1ML INJ

ROMACAM 0.5% GEL

PIROXICAM-HAKIM 0.5% 60G GEL

RAZOPIROXICAM 0.5% 60G GEL

RAZOPIROXICAM 10MG CAP

PIROXICAM SOBHAN 0.5% 60G GEL

PIROXICAM-ABIDI 10MG CAP

PIROXICAM-PHARMA 60G GEL

ROCAMIX 0.5% GEL

ROCAMIX 20MG/1ML AMP

PIROXICAM MEDIPHARM 0.5% 60G GEL