توپیرامات

Topiramate

درمان کمکی تشنج هایی که شروع آن ها پارشیل است پیشگیری از سردرد های میگرنی

مصرف در دوران حاملگی توپیرامات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی توپیرامات

از نظر مصرف در حاملگی در گروه Cاست. اطلاعاتی در مورد مصرف توپیرامات در بارداری در دست نیست. فقط در صورت نیاز مبرم استفاده کنید. اثر توپیرامات برزایمان مشخص نیست. بی خطر و موثر بودن مصرف در کودکان ثابت نشده است. ترشح دارو در شیر مشخص نیست. از این رو در زنان شیرده با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر توپیرامات

مکانیسم دقیق اثر دارو ناشناخته است. توپیرامات سبب مهار کانال های سدیم و همین طور تشدید اثر GABA در وارد کردن یون های کلر به داخل نورون می شود و در نتیجه اثر مهاری نوروترانسمیتر GABA را تقویت کند. توپیرامات سریع الاثر از طریق GI جذب می شود و فراهمی زیستی آن 80% است. غذا بر میزان فراهمی زیستی دارو تاثیری نمی گذارد. میزان اتصال پروتئینی توپیرامات پایین (17-13%) است. این دارو به میزان زیادی متابولیزه نمی شود. 2 ساعت پس از مصرف خوراکی 400میلی گرم از دارو، حداکثر غلظت پلاسمایی آن حاصل می شود. نیمه عمر دارو 21 ساعت است و دفع آن بیشتر از طریق ادرار صورت می گیرد.

تداخلات مهم توپیرامات

کاربامازپین و فنی تویین می تواند موجب کاهش سطح توپیرامات شوند. مهارکنندگان کربنیک آنهیدراز مانند استازولامید و دی کلرفنامید در همراهی با توپیرامات موجب افزایش خطر ایجاد سنگ های کلیه می شوند. از مصرف هم زمان این داروها خودداری شود. داروهای سرکوبگر دستگاه عصبی مرکزی می توانند سبب تشدید اثر سرکوبگری CNS ناشی از توپیرامات شده و موجب بروز سایر اختلالات شناختی و عصبی – روانی شوند. مصرف هم زمان این دارو ها با احتیاط انجام گیرد. مصرف هم زمان توپیرامات با ضد بارداری های هورمونی سبب کاهش اثر OCP ها می شود. به بیماران توصیه کنید در طول دوره درمانی از یک روش دیگر بهره گیرنده. توپیرامات ممکن است موجب کاهش نسبی سطح دیگوکسین شود. مصرف هم زمان دارو با الکل باعث سرکوب CNS و بروز سایر اختلالات شناختی و وقایع عصبی – روانی می شود. بیماران باید از مصرف الکل خودداری کنند.

موارد منع مصرف توپیرامات

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به هر یک از اجزای این محصول آن را مصرف نکنید. در بیماران مبتلا به اختلال کبدی یا کلیوی با احتیاط تجویز کنید. بی خطر و موثر بودن مصرف در کودکان ثابت نشده است.

شرایط نگهداری توپیرامات

در ظروف دبسته، دردمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از رطوبت نگهداری کنید.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها