دیکلوفناک

(Ophthalmic) Diclofenac

کاهش التهاب ناشی از جراحی کاتاراکت کاهش التهاب و فتوفوبی به دنبال جراحی عیب انکساری قرنیه

اشکال دارویی دیکلوفناک

Eye Drops : 0.1%

عوارض جانبی دیکلوفناک

آلرژی چشمی، تهوع، استفراغ، عفونت ویروسی، احساس موقت سوزش

مصرف در دوران حاملگی دیکلوفناک

NR - داروهای مربوط به این گروه هنوز در هیچ کدام از دسته های موجود دسته بدی نشده است

مصرف در دوران شیر دهی دیکلوفناک

طی دوره شیر دهی با احتیاط تجویز شود

تداخلات مهم دیکلوفناک

استفاده قطره دیکلوفناک به همراه لنز تماسی نرم التهاب، قرمزی و سوزش چشمی ایجاد می کند.

موارد منع مصرف دیکلوفناک

حساسیت به دارو

نکات پزشکی دیکلوفناک

احتمال بروز حساسیت مشترک با آسپرین با سایر داروهای NSAID وجود دارد

شرایط نگهداری دیکلوفناک

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها