فلوسیتوزین

Flucytosine

عفونت های قارچی سیستمیک

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی فلوسیتوزین

Tab : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی فلوسیتوزین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی فلوسیتوزین

مجاز نیست

مکانیزم اثر فلوسیتوزین

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: فلوسیتوزین در قارچ های حساس به وسیله ی سیتوزین دامیناز به فلوئورواوراسیل تبدیل می شود فلوئورواوراسیل سپس به جای اوراسیل وارد ساختمان RNA قارچ شده و موجب تقویت سنتز پروتئین می شود این دارو همچنین سنتز تیمیدیلات سنتتازرا نیز مهار کرده و در سنتز DNA قارچ مداخله می کند نیمه عمر:3.5 تا 6 ساعت

موارد منع مصرف فلوسیتوزین

در افراد مبتلا به اختلال عملکرد کلیه، سرکوب مغز استخوان، بیماری خونی، بیمارانی که تحت پرتودرمانی قرار گرفته اند. مصرف توام نورفلوکساسین و فلوسیتوزین موجب می شود تا آثار فلوسیتوزین تقویت شود. مصرف همزمان فلوسیتوزین و آمفوتریسین بی می تواند موجب بروز اثر سینرژیستیک علیه کریپتوکوکوس نئوفورمانس، کاندیداآلبیکانس و کاندیدا تروپلیکالیس شود.

نکات پزشکی فلوسیتوزین

میزان مایعات دریافتی به وسیله بیمار و هم چنین حجم ادرار وی باید تحت کنترل باشد در صورتی که بیمار باید در هر وعده چند کپسول از این دارو مصرف کند و دچار حالت تهوع و استفراغ شدیدی است به جهت کاستن از این علائم می تواند بین کپسول های هر وعده یک فاصله زمانه 15 دقیقه ای بدهد

شرایط نگهداری فلوسیتوزین

در دمای 15الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها