آلبومین

Albumin

شوک ناشی از کاهش حجم خون سوختگی هیپوپروتئینمی ARDS کاهش Alb نفروزهای حاد . هیپربیلی روبینمی و اریتروبلاستوزجنینی.

اشکال دارویی آلبومین

Inj: 5%, 20%

عوارض جانبی آلبومین

نارسایی احتقانی قلب، کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب، خیز ریوی و احتباس آب و املاح با مصرف این دارو گزارش شده است.

شایع ترین:

آنافیلاکسی، طولانی شدن آپنه

مصرف در دوران حاملگی آلبومین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آلبومین

با احتیاط داده شود

مکانیزم اثر آلبومین

مکانیسم اثر: جذب، دفع: آلبومین %5 باعث ایجاد حالت کلوییدی خون و افزایش حجم پلاسما می شود،آلبومین%20 باعث انتقال مایع از فضای بینابینی به داخل گردش خون و افزایش تدریجی غلظت پروتئین پلاسما میشود

تداخلات مهم آلبومین

آلبومین با وراپامیل ،محلول های حاوی الکل ناسازگاری دارد.

موارد منع مصرف آلبومین

در کم خونی شدید ، زیادی حجم خون ، ادم ریه و حساسیت مفرط به آلبومین ،نارسایی قلب .

نکات پزشکی آلبومین

معمولا برای پیش گیری و درمان بروز علائم آلرژیک از داروهای آنتی هیستامین استفاده می شود نباید از آب استریل برای رقیق کردن این دارو استفاده نمایند زیرا باعث نارسایی حاد کلیوی می شود .

شرایط نگهداری آلبومین

در دمای 15-30 درجه سانتی گراد نگهداری شود .

اشکال دارویی آلبومین

ویال هیومن البومین باکستر 20% 50 میلی لیتر

ویال هیومن البومین باکستر 20% 50 میلی لیتر

ویال هیومن آلبومین 20% بایوتست اف اچ 50 میلی لیتر

ویال تزریقی آلبومین 20% بهرینگ 50 میلی لیتر

محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 250 میلی لیتر

ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 100میلی لیتر

ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 50میلی لیتر

ویال هیومن آلبومین گریفولس 20% 50 میلی لیتر

ویال آلبومین هیومن کدریون 20% 50میلی لیتر

محلول ویالبکس 20% 50 میلی لیتر

محلول تزریقی اوکتالبین 20% 50 میلی لیتر

ویال سیالب 20% 50 میلی لیتر

ویال پلاسبومین 20% 100 میلی لیتر

ویال پلاسبومین 20% 50 میلی لیتر

محلول تزریقی آلبومین انسانی 20% 50 میلی لیتر

محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 100 میلی لیتر

HUMAN ALBUMIN BAXTER Injection,Solution 20%,50ml

HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST FH Injection,Solution 20%,50ml

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING Injection,Solution 20%,50 ml

ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,250ml

ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,100 ml

ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,50 ml

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Injection,Solution 20%,50ml

ALBUMIN (HUMAN) KEDRION 20% 50ML VIAL

VIALEBEX Injection,Solution 20%,50 ml

OCTALBIN Injection,Solution 20%, 50 ml

CEALB Injection,Solution 20%,50ml

PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,100 ml

PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,50ml

ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 20%,50ml

ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,100ml