کلسیم کربنات

Calcium Carbonate

به عنوان آنتی اسید در بیماری های پپتیک درمان هیپوکلسمی استئوپروز هیپرفسفاتمی ناشی از CKD

اشکال دارویی کلسیم کربنات

Tab : 500mg

مصرف در دوران حاملگی کلسیم کربنات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم کلسیم کربنات

افزایش خطر بروز اسیدوز در بیماران کلیوی در صورت مصرف همزمان با سدیم پلی استیرن سولفانات، کاهش جذب خوراکی آهن، کاهش جذب گوارشی کلسیم با مصرف پودر برن ،کاهش تاثیر و کارایی آتنولول و وراپانیل بل کلسیم و متقابلا کاهش اثر کلسیم با مصرف وراپانیل، نیفیدیپین، دیلتیازم، افزایش جذب گوارشی با ویتامین D

موارد منع مصرف کلسیم کربنات

سنگ کلیوی، هیپوفسفاتمی و موارد مشکوک به سمیت با دیگوکسین، در هیپوکلسمی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها