کوتریموکسازول

Co-Trimoxazole

عفونت ادراری>>گرم منفی های حساس شیگلوز اوتیت مدیای حاد اطفال عود حاد برونشیت مزمن اسهال مسافرتی در بالغین

اشکال دارویی کوتریموکسازول

Adult Tab: 400/80 mg Ped Tab: 100/20 mg Susp: 200/40 per 5 ml

مصرف در دوران حاملگی کوتریموکسازول

C(در اواخر حاملگی ممنوع)

مصرف در دوران شیر دهی کوتریموکسازول

مجاز نیست و تنها در صورت برتری منافع به مضرات تجویز شود

مکانیزم اثر کوتریموکسازول

جذب: گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: اثر باکتریسیدی دارد نیمه عمر: 8الی 11و 10 الی 13 ساعت

تداخلات مهم کوتریموکسازول

مصرف همزمان کوتریموکسازول و وارفارین می تواند موجب شود تا زمان PT بیمار طولانی تر شود. مصرف همزمان کوتریموکسازول و فنی توئین موجب می شود تا متابولیسم کبدی فنی توئین مهار شود و نیمه عمر آن افزوده شود و احتمال بروز عوارض جانبی آن بیشتر شود.

موارد منع مصرف کوتریموکسازول

وجود حساسیت به دارو نارسایی کلیه، کم خونی، آلژیک شدید، آسم

نکات پزشکی کوتریموکسازول

در صورتی که بیمار دچار راش، گلودرد، تب، رنگ پریدگی، درد مفاصل، سرفه شد بلافاصله دارو بیمار باید قطع شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها