اوسلتامیویر

Oseltamivir

درمان آنفولانزای ویروسی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اوسلتامیویر

(Cap : 75 mg ( As Phosphate

مصرف در دوران حاملگی اوسلتامیویر

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اوسلتامیویر

هیچ اطلاعاتی مبنی بر ترشح دارودرشیر نیست و با توجه به نبودن اطلاعات کافی در زمینه اثر دارو در دوره بارداری و شیر دهی تجویز آن باید برحسب ضرورت صورت گیرد

مکانیزم اثر اوسلتامیویر

جذب :خوراکی دفع :ادرار و مدفوع مکانیسم اثر:سبب مهار همانند سازی ویروس می شود نیمه عمر:1-3 ساعت

تداخلات مهم اوسلتامیویر

تداخلات مهم کلینیکی دارو شامل رقابت دارو با ترشح توبولی کلیوی است که به صورت نامتجانس بوده که این به علت حاشیه امن شناخته شده برای اکثر این دارو ها است، مثل شاخص های دفعی اوستامیویر کریکسیله (فیلتراسیون گلومرولی و ترشح آنیونی توبولی) و ظرفیت دفعی این مسیرها

موارد منع مصرف اوسلتامیویر

در بیمارانی که به هر یک از اجزای تشکیل دهنده و حساسیت دارند مصرف دارو باید با احتیاط کامل باید، استفاده از این دارو در بیماران دارای بیماری های مزمن قلبی، مزمن تنفسی و هر بیماری حاد دیگر و بیماران بستری باید با احتیاط کامل باشد

شرایط نگهداری اوسلتامیویر

در دمای 15 الی 30 درجه متوسط نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها