کلسیتونین

Calcitonin

پیشگیری و درمان کمکی استئوپوروزپس از یائسگی بیماری پاژه استخوان درمان کمکی هیپرکلسمی حاد

اشکال دارویی کلسیتونین

Inj : 100 IU/ml Inj : 50 IU/ml Nasal spray : 100 , 200 IU/dose

مصرف در دوران حاملگی کلسیتونین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کلسیتونین

طی دوره شیر دهی تجویز نشود

مکانیزم اثر کلسیتونین

جذب: موکوس بینی دفع: کلیه مکانیسم اثر: در بیماری پاژه با بلوک اولیه استخوانی سرعت ساخت و ساز استخوان را کاهش می دهد و در نتیجه موجب کاهش آلکالن فسفاتاز سرم و کاهش ترشح ادراری هیدروکسی پرولین می شود نیمه عمر: 70 الی 90 دقیقه

تداخلات مهم کلسیتونین

موردی گزارش نشده است

موارد منع مصرف کلسیتونین

این دارو ممکن است تولید شیر را مهار کند بنابر این طی دوره شیر دهی تجویز نشود. در زمان بارداری با احتیاط مصرف شود.

نکات پزشکی کلسیتونین

جهت کاهش عارضه تهوع و استفراغ در صورت امکان دارو را پیش از خواب تجویز کنید. هنگام استفاده از اسپری بینی هر روز از یک طرف بینی استفاده کنید.

شرایط نگهداری کلسیتونین

آمپول در یخچال در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و اسپری کلسیتونین بعد از مصرف در دمای اتاق نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها