اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

Ferric oxide saccharated

کم خونی فقر آهن

اشکال دارویی اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

Inj : 20 mg

مصرف در دوران حاملگی اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

با احتیاط و در صورت نیاز واقعی انجام گیرد

مکانیزم اثر اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

دفع :ادرار مکانیسم اثر:ازسوکروزآهن برای پر کردن ذخایر آهن بدن در بیماران مبتلا به کمبود آهن که تحت همودیالیز طولانی مدت قرار داشته و اریتروپویتین می گیرد استفاده می شود نیمه عمر:6 ساعت

تداخلات مهم اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

در مصرف همزمان با مکمل های آهن خوراکی موجب کاهش میزان جذب آن می شود

موارد منع مصرف اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

وجود شواهد مبنی بر انباشتگی آهن در بدن ،کم خونی با علتی غیر از فقر آهن ،حساسیت به سوکروزآهن

نکات پزشکی اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

در بیماران نارسایی کلیوی مزمن ،سوکروز آهن ممکن است به صورت تزریقی وریدی آهسته و داخل لوله دیالیز و به میزان 1mlمحلول رقیق نشده تجویز شود.واکنش های حساسیتی بلقوه کشنده به دنبال تزریق سوکروز آهن تجویز گردد به صورت بی هوش شدن ،افت فشار خون ،تنگی تنفس یا تشنج بروز می کند .

شرایط نگهداری اکسید فریک ساخاراته (سوکروز آهن )

15 تا 30 درجه سانتی گراد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها