لورازپام

Lorazepam

اختلالات اضطرابي بي خوابي صرع استاتوس تهوع واستفراغ ناشي از شيمي درماني محروميت از الکل ديستوني حاد اسکيزوفرني مقاوم به درمان

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی لورازپام

Tab : 1 , 2 mg Inj : 2 mg/ml , 4 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی لورازپام

D - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه شواهدي مبني بر وجود خطر براي جنين انسان وجود دارد ولي در بعضي از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذير نمايد. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالي دارو را بايد پذيرفت

مصرف در دوران شیر دهی لورازپام

رجوع به Diazpam دارو ممکن است در شير مادر ترشح شود. از تجويز آن به زنان باردار خودداري کنيد

تداخلات مهم لورازپام

آثار تضعيف کننده CNS اين دارو در مصرف هم زمان ساير داروهاي سرکوبگر CNS (الکل ،داروهاي ضد صرع، باربيتوارت ها، مخدر ها، فنوتيازين ها) تشديد مي شود. سايمتيدين متابوليسم دارو را کند مي کند و باعث تشديد علايم عوارض دارويي مي شود. اين دارو مي تواند آثار لوودوپا را در کنترل علايم پارکينسون کاهش دهد. لورازپام مي تواند سطح سرمي فني توئين را بالا ببرد. مصرف سيگار آثار ضد اضطرابي، سداتيو دارو را کاهش مي دهد.

موارد منع مصرف لورازپام

در حساسيت دارويي شناخته شده به بنزوديازپين ها، گلوکوم زاويه بسته حاد سايکوز يا افسردگي اوليه، بچه هاي زير 12 سال، حاملگي منع مصرف دارد. مصرف اين دارو در پوفيري حاد توصيه نمي شود ودر صورت مصرف هم زمان داروهايي چون فنوتايزين ها، مسکن هاي مخدر يا آگونيست هاي نسبي مخدر ها، باربيتورات ها، ضد افسردگي ها، الکل، مهار کننده هاي آنزيم MAO و هيوسين نبايد از اين دارو استفاده کند. در کما، شوک يا مسموميت حاد با الکل از مصرف اين دارو بهتر است خودداري کرد. تجويز اين دارو در کساني که اختلال عملکرد کبدي يا نارسايي کليوي دارند توصيه نمي شود. در صورت حساسيت به ترکيبات موجود در فرمولاسيون تزريقي نبايد از فرم تزريقي دارو استفاده کرد

شرایط نگهداری لورازپام

دارو در ظرف در بسته و دور از نور دردماي اتاق 15 الي 30 درجه سانتي گراد نگهداري کنيد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها