آنتوم

Anethum

آنتوم در زيادي چربي خون (كلسترول و تري گليسيريد)،پيشگيري و درمان آرتريواسكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار مي رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی آنتوم

Granule:100 g Tablet:650 mg

مکانیزم اثر آنتوم

كورستين و لاكتوكوپيكرين موجود در اين فرآورده احتمالا باعث مهار آنزيمهاي ليپوژناز مي شوند. تركيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشحات صفرا مي شود. عصاره شاهتره احتمالا مانع تشكيل سنگهاي صفراوي مي گردد.

مجوز ها و تاییدیه ها