سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

Salmeterol /Fluticasone

درمان طولانی مدت آسم مزمن

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

Powder for inhalation (Spray) : 25 /50 mcg , 25 /125 mcg , 25 /250 mcg

عوارض جانبی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

برونشیت به دلیل وجود فوتیکازون و بروز برونکواسپاسم در استشاق سالمترول از عوارض ناشی از این اسپری است . برای آگاهی از سایر عوارض به تک نگار سالبوتامول و فلوتیکازون مراجعه شود

مصرف در دوران حاملگی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

سالمترول به عنوان یک آگونیست طولانی اثر با تحریک گیرنده های ?2 برونشیال باعث اتساع عضلات صاف ریه و تسهیل تنفس خواهد شد و در طرف دیگر به عنوان آنالوگ البوترول با مهار آزاد شدن واسطه هایی نظیر هیستامین ( به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده حملات آسمی ) از ماست سل ها، ماکروفاژ ها و ائوزینوفیل ها نیز از انقباض عضلات صاف ریه جلوگیری خواهد کرد . شروع اثر این ترکیب 20-10 دقیقه پس از مصرف بوده پیک غلظت پلاسمایی آن 2 ساعت بعد ایجاد می شود طول مدت اثر این ترکیب تا 12 ساعت و نیمه عمر آن 3 تا 4 ساعت است که بعد از متابولیزه شدن این ترکیب از طریق هیدروکسیلاسیون بیشتر از طریق مدفوع دفع خواهد شد . از سوی دیگر فلوتیکازون نیز با تحریک سنتز آنزیم های کاهنده پاسخ های التهابی اثر سینرژیک در فعالیت ضد آسمی سالمترول داشته و بعد از متابولیزه شدن در پوست و بیشتر کبد به صورت متابولیت ها یا دست نخورده از طریق مدفوع و البته کمتر از 5% به صورت متابولیت از طریق ادرار دفع خواهد شد

موارد منع مصرف سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

از مصرف این دارو آسم رو به وخامت ، خودداری شود . در دوران حاملگی و شیردهی و نیز کودکان زیر 4 سال و بیماران مبتلا به عفونت های ویروس و قارچی و هرپسی و توبرکولار مصرف این دارو توصیه نمی شود بدیهی است که در صورت مشاهده حساسیت به دارو مصرف دارو باید به سرعت متوقف شود

شرایط نگهداری سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات

در دمای 20 تا 25 درجه سانتی گراد و در جای خشک و دور از حرارت و نور آفتاب مستقیم نگهداری شود

مجوز ها و تاییدیه ها