اتامبوتول

Ethambutol

سل AIDS

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اتامبوتول

Tab :400 mg

مصرف در دوران حاملگی اتامبوتول

B - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات خطري را براي جنين نشان نداده است.. ولي مطالعات کافي در زنان حامله وجود ندارد. يا اينکه مطالعات در حيوانات بيانگر ايجاد عارضه جانبي در جنين بوده است.ولي مطالعات کافي در زنان حامله خطري را براي جنين در سه ماهه اول حاملگي نشان نداده است. وشواهدي از خطر در مورد مصرف دارو در بقيه دوران حاملگي وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اتامبوتول

تنها زماني جايز است که منافع مصرف آن بيشتر از خطرات احتمالي ناشي از اين دارو باشد

مکانیزم اثر اتامبوتول

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانيسم اثر: اثر باکتريسيدي نيمه عمر: 3 تا 4 ساعت

تداخلات مهم اتامبوتول

مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهايي که عوارض جانبي بر روي دستگاه عصبي دارند احتمال بروز عوارض عصبي را افزايش داده و خطر ايجاد نورويت محيطي وتورم عصب بينايي را زياد تر مي کند

موارد منع مصرف اتامبوتول

کودکان زير 13 سال ، مبتلايان به نوريت اپتيک

نکات پزشکی اتامبوتول

آثار سمي اين دارو بر روي چشم معمولا ظرف مدت 1 تا 7 ماه بعد از شروع دارو بروز مي کند. بيماراني که نارسايي کليه دارند و از اين دارو استفاده مي کنند بايد حجم مايعات دريافتي و حجم ادرار آن ها اندازه گيري شود

شرایط نگهداری اتامبوتول

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگه داري شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها