سولفادوکسین پی

Sulfadoxine – P

پروفیلاکسی و درمان مالاریای پلاسمودیوم فالسیپاروم پروفیلاکسی ایزوسپوریازیس

اشکال دارویی سولفادوکسین پی

(Tab : ( Sulfadoxine 500 mg + Pyrimethamine 25 mg

مصرف در دوران حاملگی سولفادوکسین پی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی سولفادوکسین پی

تا کنون مطالعات کافی و کنترل شده ای در رابطه با مصرف سولفادوکسین – پی در دوران بارداری صورت نپذیرفته است ولی با توجه به خطراتی که مصرف این دارو می تواند برای جنین به همراه داشته باشد، توصیه می شود از مصرف آن برای درمان خانم باردار استفاده نشود مگر آنکه ضرورت آن کاملا مشهود باشد. برای درمان خانم باردار توصیه می شود به صورت هم زمان به وی دارو لوکوورین نیز داده شود تا احتمال بروز عوارض هماتولوژیک کاهش یابد. با توجه به اینکه این دارو می تواند درشیر حضور یابد بنابراین چنانچه مادری با این دارو تحت درمان باشد باید از شیردادن به کودک خود پرهیز کند، چون خطر بروز کرن ایکتروس در شیرخوار وجود دارد.

مکانیزم اثر سولفادوکسین پی

سولفادوکسین – پی ترکیبی از 20 قسمت سولفادوکسین و یک قسمت پری متامین است که در درمان مالاریای فالسیپاروم مقاوم به سایر درمان ها به کار می رود. سولفادوکسین سولفونامید طولانی اثر است که مانند سایر داروهای این گروه موجب مهار تبدیل پار ا- آمینوبنژوئیک اسید به دی هیدروفولیک اسید در باکتری های حساس شده و از این طریق در سنتز اسید های نوکلئیک مداخله می کند. در مورد مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک پری متامین به تک نگار Pyrimethamine مراجعه شود. سولفادوکسین به سهولیت از دستگاه گوارش جذب می شود و پس از حدود 4 ساعت غلظت های بالایی از آن در خون ایجاد می شود. نیمه عمر سولفادوکسین در خون در حدود 4 تا 9 روز است. میزان اتصال این دارو به پروتئین های پلاسما در حدود 90 تا 95 درصد گزارش شده است. سولفادوکسین به طور گسترده ای در بافت ها و مایعات بدن توزیع می شود. این دارو به گردش خونی جنینی راه می یابد و غلظت های کمی از آن در شیر ایجاد می شود. سولفادوکسین بیشتر به صورت دست نخورده و خیلی آهسته از طریق ادرار دفع می شود.

تداخلات مهم سولفادوکسین پی

به علت آنکه مصرف PABA می تواند با اثر پری متامین تداخل عمل داشته باشد بنابراین مصرف هم زمان این دارو توصیه نمی شود. چنانچه لورازپام همراه با این دارو مصرف شود و ممکن است باعث بروز عوارض سمی کبدی شود.

موارد منع مصرف سولفادوکسین پی

مصرف این دارو در صورت وجود حساسیت نسبت به سولفونامید ها، پری متامین، فوروزماید، دیورتیک های تیازیدی، سولفونیل اوره ها یا مهار کننده های کربنیک انهیدراز ممنوع است. در افرادی که کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات دارند توصیه نشده است. درافراد مبتلا به کم خونی یا سرکوب مغز استخوان، پورفیری، اختلالات کبدی یا کلیوی، اختلالات تشنجی، مصرف این دارو باید با احتیاط انجام شود. مصرف این دارو در کودکان زیر 2 سال ممنوع است.

شرایط نگهداری سولفادوکسین پی

در دمای 30 -15 و در پوشش بسته و مقاوم به نور نگهداری شود.