کدئین فسفات

Codeine Phosphate

دردهای خفیف تا متوسط سرفه (بدون خلط)

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کدئین فسفات

Tab: 30 mg

مصرف در دوران حاملگی کدئین فسفات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کدئین فسفات

فقط در صورت لزوم تجویز شود

مکانیزم اثر کدئین فسفات

جذب: گوارشی دفع: ادرار نیمه عمر: 3 تا 4 ساعت

نکات پزشکی کدئین فسفات

در درمان سرفه فقط تا حد کاهش دفعات و شدت سرفه دارو تجویز می شود. مصرف کدئین به همراه شیر یا غذا احتمال ناراحتی GI را کم می کند. توصیه شود در صورت بروز تهوع دراز بکشد تا از شدت آن کاسته شود.

شرایط نگهداری کدئین فسفات

در دمای اتاق 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور و در پوشش بسته نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها