فورموترول

Formoterol

آسم /برونکواسپاسم پيش گيري از برونکواسپاسم ناشي از ورزش درمان کمکي آسم بيماري انسدادي مزمن ريه

اشکال دارویی فورموترول

Inhalant Cap For Inhalation : 4 . 5 ,9 ,12 mcg

عوارض جانبی فورموترول

برونکواسپاسم پارادوکسيکال

مصرف در دوران حاملگی فورموترول

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر فورموترول

نيمه عمر: حدود 8 ساعت

موارد منع مصرف فورموترول

در حمله حاد آسم سابقه واکنش هاي قلبي

نکات پزشکی فورموترول

استفاده طولاني مدت از دارو مي تواند موجب غير حساس شدن مجاري هوا شود

شرایط نگهداری فورموترول

پيش از تجويز: در دماي 2 الي 8 درجه پس از دادن دارو به بيمار20 تا 25 درجه سانتي گراد

مجوز ها و تاییدیه ها