تولترودین

Tolterodine tartrate

فعالیت بیش از حد مثانه همراه با تکرر و اضطرار ادرار یا بی اختیاری ناشی از فوریت

اشکال دارویی تولترودین

Tab : 1 mg , 2 mg Cap (extended Release) : 2 mg , 4 mg

مصرف در دوران حاملگی تولترودین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی تولترودین

مطالعه کافی درباره تاثیر دارو روی زنان باردار انجام نشده است. تجویز دردوران بارداری با احتیاط انجام شود. مشخص نیست که آیا دارو در شیرمادر ظاهر می شود یا خیر، تجویز دارو برای زنان شیرده توصیه نمی شود.

مکانیزم اثر تولترودین

مکانیسم اثر: تولترودین نوعی آنتاگونیست رقابتی گیرنده های موسکارینی است واسطه هردوفرآیند انقباض مثانه و ترشح بزاق گیرنده های موسکارینی کولینرژیک هستند. جذب دارو خوب و زیست فراهمی آن 77% است. غذا، زیست فراهمی دارو را تا 53% افزایش می دهد. حجم توزیع دارو حدود 113Lاست. 96% تولترودین به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم دارو در کبد و بیشتر در اثر اکسیداسیون به وسیله سیتوکروم P-450 2D6 صورت می گیرد و منجر به تشکیل متابولیت 5- هیدروکسی متیله فعال از نظر فارماکولوژیک می شود. دفع بیشتر از طریق ادرار و بقیه از طریق مدفوع صورت می گیرد. کمتر از 1% دارو به صورت تغییر نیافته و 5 تا 14 % به صورت متابولیت فعال به بدن باز می شود. نیمه عمر دارو 2 تا 5/3 ساعت است.

تداخلات مهم تولترودین

ممکن است برخی از داروهای ضد قارچ (مانند ایتراکونازول ، کتوکونازول و میکونازول)، داروهای مهار کننده سیتوکروم P-450 3A4 (مانند آنتی بیوتیک های ماکرولیدی از جمله کلاریترومایسین و اریترومایسین) مقادیر پلاسمایی تولترودین را افزایش دهند، از اینرو دوز دارو را کاهش دهید. مصرف دارو همراه با غذا، می تواند جذب آن را افزایش دهد، از این پدیده می توان برای افزایش تاثیر دارو استفاده کرد.

موارد منع مصرف تولترودین

مواد منع مصرف دارو عبارتند از: بروز واکنش های افزایش حساسیت نسبت به توترودین یا اجزای آن، احتباس ادرار یا معده و گلوکوم زاویه بسته. در مورد بیماران دچار اختلال قابل توجه عملکر کبد یا کلیه مصرف دارو با احتیاط صورت گیرد.

شرایط نگهداری تولترودین

در دمای 25-15 درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها