بودزوماید

Budesonide

آسم مزمن کنترل علائم رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی یا رینیت غیر آلرژیک دایمی

اشکال دارویی بودزوماید

Nebulization : 0.5 , 1mg Inhaler : 64 , 100 , 200 , 400mcg/dose

مصرف در دوران حاملگی بودزوماید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی بودزوماید

در شیردهی و بارداری با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر بودزوماید

دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: اثر مهاری گسترده ای علیه انواع گروهای سلولی و واسطه های التهابی دخیل در فرآیند التهابی آلرژیک و غیر آلرژیک

تداخلات مهم بودزوماید

فرم استنشاقی دارو ممکن است اثرات یپوگلایسیمیک داروهای ضد دیابت راکاهش دهد،داروهای مهار کننده CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی فرم استنشاقی دارو را افزایش دهد.

موارد منع مصرف بودزوماید

در حساسیت به دارو، سل ریوی، عفونت تنفسی درمان نشده

نکات پزشکی بودزوماید

بیمارانی که بودزوناید را به مدت چند ماه یا بیشتر دریافت می کنند باید از لحاظ عفونت و سایر عوارض دارو بر مخاط بینی مورد معاینه قرار گیرند.

شرایط نگهداری بودزوماید

در دمای اتاق و به دور از نور و در ظرف در بسته نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها