متادون

Methadone

درد شديد سندرم محروميت از مخدر ها سرفه مقاوم به درمان در سرطان هاي پيشرفته ريه

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی متادون

Tab : 5 mg Inj :5 mg/ml Solution

مصرف در دوران حاملگی متادون

B(Dدر دوز هاي بالا در زمان ترم)

مصرف در دوران شیر دهی متادون

در دوران بارداري و شيردهي نبايد مصرف شود

مکانیزم اثر متادون

جذب: خوراکي، عضلاني، زيرجلدي دفع: ادرار مکانيسم اثر: محرک گيرنده اپيوئيدي µ است

تداخلات مهم متادون

رجوع به Morphine

موارد منع مصرف متادون

رجوع به Morphine

نکات پزشکی متادون

به بيمار توصيه شود پس از مصرف به آرامي تغيير وضعيت دهد

شرایط نگهداری متادون

در دماي اتاق و بدور از نور نگهداري شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها