داینسترول

Dienestrol (Vaginal)

درمان واژینیت آتروفیک یا آتروفی ولو در زنان یائسه

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی داینسترول

Vag .cream : 0.01%

مصرف در دوران حاملگی داینسترول

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مجوز ها و تاییدیه ها