تیمیان

Thymian

شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی تیمیان

Syrup:120 ml

عوارض جانبی تیمیان

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنشهای آلرژیک (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.

مصرف در دوران شیر دهی تیمیان

ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.

مکانیزم اثر تیمیان

اثرات خلط آور و ضدسرفه آویشن احتمالا مربوط به فلاونوییدها و روغنهای فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد. همچنین برای روغنهای فرار اکالیپتوس (اکالیپتول)،رازیانه (آنتول)،مرزه (کارواکرول) نیز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است.

موارد منع مصرف تیمیان

به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.

مجوز ها و تاییدیه ها