ساپدوپرین

sapropterin

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ساپدوپرین

Tab : 50 mg

عوارض جانبی ساپدوپرین

درد شکمی ، اسهال ، تهوع ،سردرد ، ترشحات بینی ، درد گلو، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی

مصرف در دوران حاملگی ساپدوپرین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف ساپدوپرین

مورد خاصی ذکر نشده است در افرادی که به فراورده ها آلرژی دارند مصرف دارو توصیه نمی شود در مصرف هم زمان با داروهای مهار کننده متابولیسم فولات مثل متوترکسات به دلیل کاهش تتراهیدروبیوترین و داروهای القا کننده NOمثل سیلدنافیل به دلیل کاهش فشار خون با احتیاط مصرف شود

مجوز ها و تاییدیه ها