دگزامتازون

Dexamethasone(ophthalmic,Otic)

درمان وضعيت هاي التهابي و آلرژيک پاسخ دهنده به استروئيد در ملتحمه پلکي و بولبر، قرنيه، بخش قدامي کره چشم درمان وضعيت هاي التهابي کانال خارجي گوش که به کورتيکواستروئيد ها پاسخ مي دهند نظير اوتيت آلرژيک خارجي، درمان کمکي اوتيت عفوني

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دگزامتازون

Drop :0.1%

مصرف در دوران حاملگی دگزامتازون

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مجوز ها و تاییدیه ها