کاربوپلاتین

Carboplatin

سرطان تخمدان

اشکال دارویی کاربوپلاتین

For Infu : 50 , 150mg Inj : ( 5 , 15 , 45 ml):100mg/ml

مصرف در دوران حاملگی کاربوپلاتین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی کاربوپلاتین

مجاز نیست

مکانیزم اثر کاربوپلاتین

دفع: ادرار مکانیسم اثر: همانند Cisplatin نیمه عمر:1الی 2 ساعت و نیمه عمر نهایی آن 3 الی 6 ساعت

تداخلات مهم کاربوپلاتین

کربوپلاتین می تواند باعث کاهش سطح خونی فنی توئین شود. از مصرف همزمان این دارو و آمینو گلیکوزید ها می تواند باعث تشدید عوارض سمی این دارو بر روی گوش و کلیه شود.

موارد منع مصرف کاربوپلاتین

حساسیت به دارو، سرکوب مغز استخوان، خون ریزی قابل توجه، اختلال عملکرد کلیه و در مادران شیرده و در دوران حاملگی

نکات پزشکی کاربوپلاتین

الکترولیت های خون بیماردر درمان بااین دارو به صورت دوره ای اندازه گیری شود زیرا کاربوپلاتین می تواند موجب کاهش سطح سرمی پتاسیم، سدیم، منیزیم و کلسیم شود. چنانچه بیمار در حین دریافت این دارو دچار تب، گلو درد و یا سایر علائم یک بیماری عفونی شد باید پزشک را مطلع کنید.

شرایط نگهداری کاربوپلاتین

در درجه حرارت 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها