ویتامین K1

Vitamin K

بیماری خونریزی دهنده نوزادی کمبود پروترومبین ناشی از مصرف بیش از حد داروهای ضد انعقاد خوراکی، سالیسیلات ها و یا داروهای ضد باکتری کمبود ویتامین K به دلیل سوء تغذیه، سوء جذب و یا بیماری کبدی صفراوی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ویتامین K1

Coated Tab : 10 mg Inj :1mg/0.5 ml Inj :10mg/1 ml

مصرف در دوران حاملگی ویتامین K1

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی ویتامین K1

ویتامین K از جفت عبور می کند، تاثیر آن بر جنین شناخته نشده است. تنها در صورت نیاز استفاده شود. ویتامین K در شیرمادر ترشح می شود. بنابراین با احتیاط به مادران شیرده تجویز شود.

مکانیزم اثر ویتامین K1

ویتامین K کوفاکتور اساسی در سنتز کبدی پروترومبین (فاکتور II) و سایر فاکتور های انعقادی خون (فاکتور های VII و XI و X و پروتئین های c وS)است. در عملکرد پروتئین های نظیر اوسنئوکالسین برای تکامل استخوان اهمیت دارد. فیتونادیون برای جذب گوارشی به حضور صفرا نیاز دارد. این ویتامین به طور عمده ای در کبد تجمع می یابد اما تنها برای مدت کوتاهی در بدن باقی می ماند. ویتامین K به سادگی از جفت عبور نمی کند و توزیع ناچیزی در شیر دارد. در صفرا و ادرار دفع می شود. جذب فیتونادیون از محل تزریق عضلانی فرآورده های کلوئیدی آن نامنظم و غیر قابل پیش بینی است و بنابراین هنگام مصرف آن به عنوان پادزهر داروهای ضد انعقاد باید از راه وریدی تجویز شود.

تداخلات مهم ویتامین K1

ویتامین K به ویژه در مقادیر بالای فیتونادیون، باعث می شود که به صورت موقت در برابراثر کاهنده پروترومبین داروهای ضد انعقاد، مقاومت ایجاد شود واین اثر ممکن است برای یک هفته بیشتر باقی بماند. کلستیرامین و پارافین مایع، جذب خوراکی ویتامین K را مختل می سازند. بنابراین لازم است با فاصله نسبت به این دارو مصرف شوند.

موارد منع مصرف ویتامین K1

در صورت وجود حساسیت نسبت به هریک از اجزای دارو از آن نباید استفاده کرد. ویتامین K اثر ضد انعقادی هپارین را خنثی نمی کند. این ویتامین ساخت پروترومبین در کبد را تسریع می کند. بنابراین دست کم 1 تا 2 ساعت طول می کشد که تغییر قابل سنجشی در سرعت انعقاد خون روی دهد. در صورتی که کمبود پروترومبین خون به علت آسیب سلول های کبدی باشد، تجویز ویتامینKموثر نخواهد بود. در این موارد اضافه کردن مقداری ویتامین K ممکن است افت بیشتر عملکرد کبد و کاهی بیشتر غلظت پروترومبین را سبب شود. بی خطر بودن و کارآیی این دارو در کودکان ثابت نشده است. در نوزادان به ویژه نوزادان نارس به دنبال تجویز ویتامین K، مشکلاتی چون تجزیه سلول های خونی، زردی و افزایش بیلی روبین خون گزارش شده است. این عوارض احتمالا وابسته به مقدار دارو هستند. در بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود.

نکات پزشکی ویتامین K1

در صورت بروز واکنشهای آلرژیک یا واکنشهای شدید CNS، باید مصرف دارو قطع شود.

شرایط نگهداری ویتامین K1

در دمای اتاق و دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها