کوآموکسی کلاو

Co-Amoxiclav

پنومونی، اوتیت مدیا و سینوزیت، عفونت های پوستی، عفونت ادراری

اشکال دارویی کوآموکسی کلاو

Susp : 156 , 312 , 457 , 228 , 643 mg Tab : 375 , 625 mg

مصرف در دوران حاملگی کوآموکسی کلاو

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کوآموکسی کلاو

با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر کوآموکسی کلاو

جذب: گوارشی دفع: ادرار مکانیسم اثر: در مورد آموکسیسیلین به Amoxicillin رجوع شود. کلاوولانیک اسید مهار کننده قوی آنزیم بتالاکتاماز است نیمه عمر:1ساعت

تداخلات مهم کوآموکسی کلاو

مصرف همزمان آلوپورینولو آموکسی سیلین همزمان مصرف شود احتمال بروز راش افزایش می یابد و اما در کوآموکسی کلاب این جور نیست

شرایط نگهداری کوآموکسی کلاو

در درجه حرارت زیر 24 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها