اتوپوساید

Etoposide

سرطان بیضه سرطان ریه از نوع Small-cell

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اتوپوساید

Cap : 50 , 100mg Infu : 20mg/ml ,10ml , 20mg/ml , 5ml

مصرف در دوران حاملگی اتوپوساید

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی اتوپوساید

ممنوع است

مکانیزم اثر اتوپوساید

اتوپوساید سنتز DNA را مهار می کند و بیشتر علیه سلول هایی موثر است که در انتهای فازهای Sو G2 چرخه سلولی قرار دارند جذب : دستگاه گوارش دفع : مدفوع نیمه عمر: 3 تا 19 ساعت

تداخلات مهم اتوپوساید

مصرف همزمان این دارو به همراه سیس پلاتین می تواند موجب بروز آثار سینر ژیستیک علیه برخی از تومورها شود . اگر این دارو به همراه داروهایی که کاهش دهنده فعالیت مغز استخوان هستند مورد استفاده قرار گیرند ممکن است عملکرد مغز استخوان بیمار به شدت کاهش یابد ونیاز باشد از مقدار مصرف این دارو کاسته شود

موارد منع مصرف اتوپوساید

در صورت وجود سرکوب شدید مغز استخوان ، اختلال شدید عملکرد کلیه یا کبد عفونت فعلی یا اخیر ویروسی یا عفونت باکتریال

نکات پزشکی اتوپوساید

معمولا چنان چه بیمار دچار افت فشار خون شود قطع مصرف دارو و شروع مایعات وریدی برای وی باعث بالا رفتن فشار خون بیمارو بهبود یافتن وضعیت وی خواهد شد. از تماس مبتلایان به بیماری های عفونی با این افراد باید جلوگیری شود

شرایط نگهداری اتوپوساید

ویال باز نشده در درجه حرارت 15 الی 30 درجه و کپسول های این دارو رادر یخچال نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها