داپسون

Dapsone

درماتيت هرپتي فرم جذام AIDS توکسوپلاسموز

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی داپسون

Tab : 50mg ,100mg

مصرف در دوران حاملگی داپسون

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی داپسون

در بارداري تنها در صورت ضرورت تجويز شود. در ضمن درمان شير دهي قطع شود.

مکانیزم اثر داپسون

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانيسم اثر: مهار بيوسنتز اسيد فوليک در ارگانيسم هاي حساس مي شود و اثر باکتريسيدي دارد نيمه عمر: 10 تا 50 ساعت

تداخلات مهم داپسون

مصرف همزمان پروبنسيد باعث افزايش سطح سرمي داپسون مي شود. مصرف همزمان پيريمتامين مي تواند باعث عوارض خوني شديد گردد. مصرف همزمان تري متوپريم غلظت داپسون را بالا مي برد.

موارد منع مصرف داپسون

در صورت حساسيت به دارو و در بيماران آنمي و کبود متهموگلوبين منع مصرف دارد.

نکات پزشکی داپسون

اين دارو بايد در هموليز و کتواسيدوز ديابتي با احتياط تجويز شود. نبايد در بيماري که آلمي شديد دارد تجويز شود.

شرایط نگهداری داپسون

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها