داپسون

Dapsone

درماتیت هرپتی فرم جذام AIDS توکسوپلاسموز

اشکال دارویی داپسون

Tab : 50mg ,100mg

مصرف در دوران حاملگی داپسون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی داپسون

در بارداری تنها در صورت ضرورت تجویز شود. در ضمن درمان شیر دهی قطع شود.

مکانیزم اثر داپسون

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: مهار بیوسنتز اسید فولیک در ارگانیسم های حساس می شود و اثر باکتریسیدی دارد نیمه عمر: 10 تا 50 ساعت

تداخلات مهم داپسون

مصرف همزمان پروبنسید باعث افزایش سطح سرمی داپسون می شود. مصرف همزمان پیریمتامین می تواند باعث عوارض خونی شدید گردد. مصرف همزمان تری متوپریم غلظت داپسون را بالا می برد.

موارد منع مصرف داپسون

در صورت حساسیت به دارو و در بیماران آنمی و کبود متهموگلوبین منع مصرف دارد.

نکات پزشکی داپسون

اين دارو بايد در هموليز و کتواسيدوز ديابتي با احتياط تجويز شود. نبايد در بيماري که آلمي شديد دارد تجويز شود.

شرایط نگهداری داپسون

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.