کلسیم استات

Calcium Acetate

کنترل هایپرفسفاتمی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کلسیم استات

Tab : 667 mg

مصرف در دوران حاملگی کلسیم استات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم کلسیم استات

نمک های کلسیم ممکن است جذب استراموستین ومکمل های فسفات، آنتی بیوتیک، تتراسایکلین را کاهش دهند

موارد منع مصرف کلسیم استات

حساسیت به دارو، سنگ کلیه

نکات پزشکی کلسیم استات

این دارو در بیماران که در معرض خطر آریتمی قلبی هستند با احتیاط مصرف شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها