کاپتوپریل

Captopril

هیپرتانسیون خفیف تا شدید نارسایی قلب کاهش اختلال بطن چپ و مورتالیتی به دنبال MI نفروپاتی دیابتی آزمون کاپتوپریل در تشخیص تنگی شریان کلیوی

اشکال دارویی کاپتوپریل

Tab : 25 , 5 mg

مصرف در دوران حاملگی کاپتوپریل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کاپتوپریل

جذب: گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع 1 می باشد نیمه عمر: 2 الی 3 ساعت

تداخلات مهم کاپتوپریل

آنتی اسید ها تاثیر دارو را کاهش می دهند. مهار کننده های ACE ممکن غلظت سرمی دیگوکسین را 15 تا 30 % افزایش دهند. NSAIDs تاثیر ضد فشار خون کاپتوپریلارا کاهش می دهد و ممکن است عوارض آن بر کلیه را افزایش دهد.

موارد منع مصرف کاپتوپریل

در موارد حساسیت به دارو و در بیمارانی که سابقه بروز آنژیوادم با مهار کننده های ACE داشته باشند منع مصرف دارد، در افراد مبتلا به بیماری کلیوی شدید

نکات پزشکی کاپتوپریل

طی دوره درمان فشار خون، نبض بیمار،سطح پتاسیم، BUN را به صورت مرتب کنترل کنید. در صورت بروز تب، سوزش گلو، لکوپنی، هیپوتانسیون، تاکی کاردی مصرف دارو را موقتا قطع کرد.

شرایط نگهداری کاپتوپریل

در دمای اتاق و دور از رطوبت نگهداری کنید.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها