دایجستیو

Digestive

به عنوان جایگزین آنزیم های پانکراس در نارسایی پانکراس ناشی از پانکراتیت مضمن، پانکراتکتومی، سیستیک فیبروزیس، جراحی بیلروت II، انسداد مجرای پانکراس، درمان استئاتور به دنبال گاستر کتومی و رزیکسیون روده و درمان نفخ

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دایجستیو

E.C.Tab: pancreantin+simethicone

مصرف در دوران حاملگی دایجستیو

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دایجستیو

در بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر دایجستیو

جذب: گوارشی دفع: مدفوع

تداخلات مهم دایجستیو

مصرف این دارو سبب کاهش جذب ترکیبات آهن می شود. مصرف کربنات کلسیم یا آنتی اسید های حاوی منیزیم سبب کاهش تاثیر این دارو می شود.

موارد منع مصرف دایجستیو

در صورت وجود پانکراتیت حاد یا سابقه حساسیت به پانکراتیت یا پروتئین خوک

نکات پزشکی دایجستیو

جهت جلوگیری از اثر هضمی دارو بر روی مخاطات توصیه می شود پس از مصرف هر دوز حداقل 1 الی 3 قاشق غذا خوری خورده شود. دوز دارو باید در هر فرد بر حسب میزان سوء هاضمه و سوء جذب موجود و نیز میزان چربی موجود در غذای مصرفی تعیین شود.

شرایط نگهداری دایجستیو

در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها