گفتگوهای من

واکسن آبله مرغان

Varicella (Chicken Pox)Vaccine

پروفيلاکسي عفونت واريسلا – زوستر

اشکال دارویی واکسن آبله مرغان

injection

مصرف در دوران حاملگی واکسن آبله مرغان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی واکسن آبله مرغان

واريسلاي طبيعي گاهي اوقات باعث آسيب جنيني مي شود. لازم است تا 3 ماه پس از واکسيناسيون از بارداري جلوگيري شود. مشخص نيست آيا ويروس وارسلا به دنبال واکسيناسيون از طريق شير مادر انتقال مي يابد يا نه. طي دوره شيردهي احتياط شود

مکانیزم اثر واکسن آبله مرغان

واکسيناسيون آبله مرغان سبب آنتي بادي ضد واريسلا وپاسخ ايمني سلولي مي شود وفرد را در مقابل عفونت وارسيلا مصون مي سازد. به طور کلي در 70% موارد نسبت به ابتلاي بيماري ودر 95% موارد نسبت به ابتلاي موارد شديد بيماري ايجاد مصونيت مي کند. ميزان ابتلا به عفونت واريسلايي در افرادي که واکسينه شده اند، حدود 4-1% در سال طي 7 سال پس از واکسيناسيون است.

تداخلات مهم واکسن آبله مرغان

مصرف داروهاي سرکوب کننده ايمني خطر بروز عفونت يا بثورات جلدي شديد تر را افزايش مي دهد. از مصرف ساليسيلات ها دست کم تا 6 هفته پس از استفاده از واکسن واريسلا بپرهيزيد. لازم است واکسيناسيون را تا 5 ماه به دنبال دريافت خون يا پلاسما يا مصرف ايمونوگلوبولين وارسيلا زوستر به تعويق بيندازند. توصيه مي شود به دنبال واکسيناسيون دست کم تا 2 ماه بعد از هر گونه ايمونوگلوبولين استفاده نشود، مگر در مواردي که استفاده از ايمونوگلوبولين ضروري باشد

موارد منع مصرف واکسن آبله مرغان

در صورت حساسيت مفرط نسبت به هر يک از اجزاي تشکيل دهنده واکسن از جمله ژلاتين، در صورت سابقه واکنش آنافيلاکتوئيد نسبت به نئومايسين براي مبتلايان به ديسکرازي هاي خوني، لوسمي، لنفوم يا ساير سرطان هاي يکهسيستم لنف يا مغز استخوان را مبتلا کنند، در موارد درمان هم زمان با داروهاي سرکوب کننده ايمني براي بيماراني که دچار هرنوع ضعف، سيستم ايمني باشند منع مصرف دارد. به علاوه اين واکنس را طي دوره بارداري، توبرکلوز فعال و هر نوع بيماري عفوني تب دارد و حاد تجويز نکنيد. درباره کارايي و بي خطربودن استفاده از واکسن براي کودکان کمتر از يک سال مطالعه اي صورت نگرفته است. توصيه مي شود براي نوزادان کمتر از يک سال تجويز نشود.

شرایط نگهداری واکسن آبله مرغان

واکنس واريسلا در فريزر و در دماي منفي 15درجه سانتي گراد براي 18 ماه اثر خود را حفظ مي کند. لازم است از نور نيز محافظت شود. پس از افزودن حلال در صورتي که در دماي 20 تا 25 درجه سانتي گراد و حداکثر براي نيم ساعت قرار بگيرد، بيش از 10% اثر آن کاسته نمي شود. حلال را مي توان جداگانه در دماي اتاق يا داخل يخچال نگهداري کرد.