باکلوفن

Baclofen

درمان علامتي Spasticity در مولتيپل اسکلروز (MS) و نيز صدمات و بيماري هاي نخاع ديستوني ايديوپاتيک سکسکه مقاوم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی باکلوفن

Tab : 10 , 25mg

مصرف در دوران حاملگی باکلوفن

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی باکلوفن

تنها در صورت نياز و با احتياط تجويز شود.

مکانیزم اثر باکلوفن

دفع: دفع کليوي دارد. مقدار کمي از اين دارو از طريق مدفوع دفع مي شود. مکانيسم اثر: اين دارو از انتقال رفلکس هاي سيناپسي در سطح نخاع ممانعت مي نمايد و مي تواند روي فعاليت هاي فوق نخاعي هم تاثير بگذارد. نيمه عمر: 2.5 تا 4 ساعت

تداخلات مهم باکلوفن

مصرف همزمان سرکوب کننده هاي CNS باعث افزايش دپرسيون CNS مي شوند. مصرف همزمان MAOI وTCA باعث تشديد دپرسيون CNS و هيپوتاسيون مي شود.

موارد منع مصرف باکلوفن

اسپاسم عضلات اسکلتي ناشي از اختلات روماتيسمي، سکته و فلج مغزي يا پارکينسون، کودکان کمتر از 12 سال.

نکات پزشکی باکلوفن

از مصرف همزمان با الکل اجتناب شود در ابتدا فقدان اسپاسم عضلاني ناشي از باکلوفن ممکن است توانايي بيمار را براي ايستادن يا راه رفتن را تحت تاثير قرار دهد. به بيماران ديابتي گوش زد شود که ممکن است اين دارو سطح قند خون آن هارا بالا ببرد پس در صورت ايجاد تغييرات نياز به تعديل دوز داروهاي کاهنده قند خون و يا انسولين باشد.

شرایط نگهداری باکلوفن

در درجه حرارت 15 الي 30 درجه نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها