سوفنتانیل

Sufentanil

آنالژزیک ادجوانت برای بیهوشی عمومی 2-1 ساعته آنالژزیک ادجوانت برای بیهوشی عمومی 8-2ساعته القا و نگهداری بیهوشی عمومی آنالژزی اپی دورال در زایمان طبیعی آنالژزی اپی دورال در سزارین آنالژزی نخاعی در سزارین Monitored Anesthesia care Mac Sedation و آنالژزی در اقدامات سرپایی نظیر آندوسکوپی، آنژیوگرافی و جراحی های سرپایی نظیر یبوپسی لنف نود گردنی و زیر بغلی و موارد مشابه و نیز انجام مراقبت های ویژه.

اشکال دارویی سوفنتانیل

Inj : 50 mcg/10 ml

عوارض جانبی سوفنتانیل

احتمال سرکوب تنفسی، تشنج

مهم ترین: سوفنتانیل

آریتمی، برادی کاردی، برونکواسپاسم، سفت شدن جدار قفسه سینه

مصرف در دوران حاملگی سوفنتانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سوفنتانیل

اگرچه تحقیقات کاملی در مورد مصرف سوفنتانیل در زمان حاملگی انسان انجام نشده است ولی آزمایش ها برروی موش و خرگوش، آثار تراتوژنیک سوفنتانیل را تایید نکرده است. با این حال عوارض جنینی که احتمالا به دلیل اثر سمی دارو برروی مادر بوده است. در جنین موش و خرگوش پس از تجویز دوزی معادل 5/2 برابر حداکثر دوز مجاز انسان به مدت 10 تا 30 روز مشاهده شده است. سوفنتانیل به همراه بوپی واکائین 0/125% بدون اپی نفرین به صورت تزریق اپی دورال برای زایمان استفاده می شود. تزریق وریدی سوفنتانیل و نیز تزریق دوزهای بالای اپی دورال این دارو در زمان زایمان توصیه نمی شود چون با عوارضی برای جنین همراه بوده است. در مورد ترشح سوفنتانیل در شیر مادر اطلاع دقیقی در دست نیست و به همین دلیل باید با احتیاط در زمان شیردهی مصرف شود.

مکانیزم اثر سوفنتانیل

گرچه محل و مکانیسم اثر این دارو ها به درستی شناخته نشده است اما تغییرات در آزادسازی واسطه های عصبی از اعصاب آوران حساس به تحریکات درد ممکن است به طور نسبی مسئول آثالژزیک دارو باشد سوفنتانیل با فعالیت آگونیستی برروی گیرنده های میو (µ) اثر خود را اعمال می کند. سوفنتانیل سریع الاثر در بافت های بدن توزیع می شود میزان اتصال به پروتئین های پلاسما 92/5(PB)درصد است که اساسا به AAG متصل می شود. PB دارو به PH پلاسما بستگی دارد. متابولیسم دارو کبدی است. هم چنین دارو در روده کوچک نیز متابولیزه می شود. در کبد به وسیله ایزو آنزیم سیتوکرم P4503A4 اکسیده می شود. نیمه عمر دفع دارو در حدود 7/2 ساعت است که طی بای پس قلبی ریوی افزایش می یابد . شروع اثر دارو در عرض 1 دقیقه و در بیهوشی اپی دورال در مامایی حدود 10 دقیقه است . طول مدت اثر دارو 5 دقیقه و در بیهوشی اپی دورال در مامایی 95 دقیقه است. در حدود 2 درصد دوز دارو تغییر نیافته در ادرار دفع می شود و در حدود 80 درصد آن در عرض 24 ساعت دفع می شود.

تداخلات مهم سوفنتانیل

به افرادی که مهار کننده MAO مصرف می کنند تجویز همزمان فنتانیل توصیه نمی شود علاوه بر آن استفاده از سوفنتانیل جهت القای بیهوشی بیمارانی که تحت درمان دراز مدت با بتابلوکرها یا مسددهای کانال کلسیمی بوده اند به احتمال بیشتری با برادی کاردی و افت فشار خون همراه است.

موارد منع مصرف سوفنتانیل

بی خطر بودن مصرف سوفنتانیل در کودکان زیر 2 سال به طور کامل ثابت نشده است.

شرایط نگهداری سوفنتانیل

در دمای 30-15 و دور از نور نگهداری شده و از یخ زدگی آن جلوگیری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها