برینزولامید

Brinzolamide

پایین آورنده فشار داخل چشم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی برینزولامید

Ophth.Susp : 1%

مصرف در دوران حاملگی برینزولامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی برینزولامید

منع مصرف دارد

مکانیزم اثر برینزولامید

جذب: در صورت مصرف داخل چشم، جذب عمومی دارد دفع: ادرار مکانیسم اثر: در درمان گلوکوم و هیپرتانسیون چشمی به کار می رود این دارو ترشح زلالیه را کم می کند

تداخلات مهم برینزولامید

مصرف همزمان با مهار کننده های کربنیک انهیدرازخوراکی مناسب نیست

نکات پزشکی برینزولامید

بعد ازچکاندن دارو در چشم یک دقیقه به آرامی مجرا اشکی چشم را فشار دهید تا از جذب سیستمیک دارو کاسته شود

شرایط نگهداری برینزولامید

در دمای 15الی 30 درجه نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها