نیتروفورانتوئین

Nitrafurantion

عفونت های ادراری(گرم منفی، انتروکوک، استاف)

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی نیتروفورانتوئین

Tab : 100 mg Susp : 25 mg/5 ml

مصرف در دوران حاملگی نیتروفورانتوئین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی نیتروفورانتوئین

در صورتی که خانم بارداری در اواخر مدت بارداری باشد نباید از نیتروفورانتوئین استفاده کند و مصرف این دارو منع مصرف دارد. در رابطه با مصرف این دارو در اوایل دوران حاملگی، با وجودی که مصرف مطمئن و بدون خطر این دارو در زمان یا شده هنوز به اثبات نرسیده است اما از این دارو در این مدت استفاده شده است بدون آن که شاهدی به نفع بروز واکنش یا عوارض برروی جنین همراه بوده باشد اما به هر حال احتمال وجود یک خاصیت تراتوژن ضعیف وجود دارد. از آن جا که نیتروفورانتوئین در شیر مادر حضور خواهد یافت، بنابراین استفاده از این دارو در ایام شیر دهی باید با احتیاط همراه باشد، به ویژه اگر احتمال کمبود G6PD در شیرخوار وجود داشته باشد.

مکانیزم اثر نیتروفورانتوئین

جذب: خوراکی دفع: ادرار مکانیسم اثر: احتمالا سبب اختلال در کار آنزیم های باکتری می شود

تداخلات مهم نیتروفورانتوئین

پروبنسید با سولفین پیرازون می توانند دفع کلیوی نیتروفورانتوئین را مهار کنند. مصرف هم زمان نیتروفورانتوئین و داروهای ضد اسید معده حاوی تری سیلیکات منیزیم می تواند موجب شود تا سرعت و میزان جذب نیتروفورانتوئین از دستگاه گوارش کاهش یابد و به این شکل آثار درمانی آن نیز کمتر می شود. مطالعات آزمایشگاهی حاکی از این بوده است که نیتروفورانتوئین می تواند آثار ضد میکروبی مشتقات کینولون ( مانند اسید نالیدیکسیک و اسید اگزولیتیک) کاهش می دهد به همین علت بهتر است از مصرف هم زمان این داروها نیز اجتناب شود.

موارد منع مصرف نیتروفورانتوئین

در بیماران مبتلا به آنوری، اولیگوری، اختلال واضع عملکرد کلیه ( کلیرانس کراتینین کمتر از 40ml/min) کمبود G6PD و شیرخواران با سن کمتر از 3 ماه منع مصرف دارد.

نکات پزشکی نیتروفورانتوئین

عوارض گوارشی ناشی از این دارو را می توان با کاستن از مقدار مصرف آن یا استفاده از آن همراه با غذا یا شیر، بهبودی بخشید.

شرایط نگهداری نیتروفورانتوئین

این دارو را باید در ظروف کهریابی رنگ نگهداری کرد. رسیدن نور به این دارو موجب تغییر رنگ و تیره شدن آن می شود. درجه حرارت مناسب برای نگهداری این دارو دمای زیر 25 درجه سانتی گراد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها