نیتروفورانتوئین

Nitrafurantion

عفونت های ادراری(گرم منفی، انتروکوک، استاف)

شرکت های تامین کننده نیتروفورانتوئین

اشکال دارویی نیتروفورانتوئین

Tab : 100 mg Susp : 25 mg/5 ml

مصرف در دوران حاملگی نیتروفورانتوئین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی نیتروفورانتوئین

در صورتی که خانم بارداری در اواخر مدت بارداری باشد نباید از نیتروفورانتوئین استفاده کند و مصرف این دارو منع مصرف دارد. در رابطه با مصرف این دارو در اوایل دوران حاملگی، با وجودی که مصرف مطمئن و بدون خطر این دارو در زمان یا شده هنوز به اثبات نرسیده است اما از این دارو در این مدت استفاده شده است بدون آن که شاهدی به نفع بروز واکنش یا عوارض برروی جنین همراه بوده باشد اما به هر حال احتمال وجود یک خاصیت تراتوژن ضعیف وجود دارد. از آن جا که نیتروفورانتوئین در شیر مادر حضور خواهد یافت، بنابراین استفاده از این دارو در ایام شیر دهی باید با احتیاط همراه باشد، به ویژه اگر احتمال کمبود G6PD در شیرخوار وجود داشته باشد.

مکانیزم اثر نیتروفورانتوئین

جذب: خوراکی دفع: ادرار مکانیسم اثر: احتمالا سبب اختلال در کار آنزیم های باکتری می شود

تداخلات مهم نیتروفورانتوئین

پروبنسید با سولفین پیرازون می توانند دفع کلیوی نیتروفورانتوئین را مهار کنند. مصرف هم زمان نیتروفورانتوئین و داروهای ضد اسید معده حاوی تری سیلیکات منیزیم می تواند موجب شود تا سرعت و میزان جذب نیتروفورانتوئین از دستگاه گوارش کاهش یابد و به این شکل آثار درمانی آن نیز کمتر می شود. مطالعات آزمایشگاهی حاکی از این بوده است که نیتروفورانتوئین می تواند آثار ضد میکروبی مشتقات کینولون ( مانند اسید نالیدیکسیک و اسید اگزولیتیک) کاهش می دهد به همین علت بهتر است از مصرف هم زمان این داروها نیز اجتناب شود.

موارد منع مصرف نیتروفورانتوئین

در بیماران مبتلا به آنوری، اولیگوری، اختلال واضع عملکرد کلیه ( کلیرانس کراتینین کمتر از 40ml/min) کمبود G6PD و شیرخواران با سن کمتر از 3 ماه منع مصرف دارد.

نکات پزشکی نیتروفورانتوئین

عوارض گوارشی ناشی از این دارو را می توان با کاستن از مقدار مصرف آن یا استفاده از آن همراه با غذا یا شیر، بهبودی بخشید.

شرایط نگهداری نیتروفورانتوئین

این دارو را باید در ظروف کهریابی رنگ نگهداری کرد. رسیدن نور به این دارو موجب تغییر رنگ و تیره شدن آن می شود. درجه حرارت مناسب برای نگهداری این دارو دمای زیر 25 درجه سانتی گراد

اشکال دارویی نیتروفورانتوئین

قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم

قرص نیتروفورانتوئین مهردارو 100 میلی گرم

NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB

NITROFURANTOIN MEHRDARU 100MG TAB