درمانگاه شماره 15

درمانگاه شماره 15

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - کوی فرهنگ - میدان فرهنگ - خیابان یاسمن 1

تلفن تماس:

02433233660

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها