کلینیک آل محمد

کلینیک آل محمد

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانش شرقی - نرسیده به 17شهریور - دانش 29

تلفن تماس:

05138597008 - 05138543676

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها