گفتگوهای من
درمانگاه اقبال

درمانگاه اقبال

کلینیک عمومی

فارس
آدرس:

فارس - شیراز - بلوار باهنر جنوبی - بلوار پاسارگاد - میدان پاسارگاد

تلفن تماس:

07138244184

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز