کلینیک بیمارستان شفا – درمانگاه

کلینیک بیمارستان شفا – درمانگاه

کلینیک عمومی

آدرس:

سمنان - بلوار نهضت - انتهای خیابان وحدت

تلفن تماس:

02333442112

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها