کلینیک امام سجاد  (ع)

کلینیک امام سجاد  (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - چهارراه دکترا  – کوچه درمان

تلفن تماس:

05138411671 - 0515138436995

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها