دکتر ژیلا خباز
97% کاملا راضی 384 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
77% کاملا راضی 800 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
65% کاملا راضی 609 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفا رکابی
100% کاملا راضی 98 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
64% کاملا راضی 368 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش القاسی
  • دکتر آرش القاسی
0% کاملا راضی 2 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 2129 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
77% کاملا راضی 527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی منافی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
72% کاملا راضی 206 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه احسان

درمانگاه احسان

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - خیابان خواجو - روبروی بانک صادرات

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک دندانپزشکی دکتر کوثری دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها