کلینیک تربت جام - امام جعفر صادق ( ع )

کلینیک تربت جام - امام جعفر صادق ( ع )

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - تربت جام - فلکه مرکزی - ابتدای خیابان المهدی  - پاساژ رضائیان

تلفن تماس:

05152522211

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها