کلینیک بیمارستان فاطمیه

کلینیک بیمارستان فاطمیه

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

همدان - خیابان کرمانشاه - پاسداران

تلفن تماس:

08138277066 - 08138277012 - 08138277013

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها