گفتگوهای من
درمانگاه تامین اجتماعی سراب

درمانگاه تامین اجتماعی سراب

کلینیک عمومی

آذربایجان شرقی
آدرس:

آذربایجان شرقی - سراب - خیابان معلم

تلفن تماس:

04143225777

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز