کلینیک خیریه شهدای گمنام

کلینیک خیریه شهدای گمنام

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان خاوران - خیابان شهید محمد اعظم نظامی

تلفن تماس:

02133708078

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها