کلینیک امین

کلینیک امین

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - رو برو ی اداره راهنمائی و رانندگی

تلفن تماس:

02133883531 - 02133883533

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها