درمانگاه خیریه یگانگی

درمانگاه خیریه یگانگی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان میرزا کوچک خان - کوچه کیخسرو شاهرخ

تلفن تماس:

02166707750

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها